5.12.58

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ / LONG LIVE OUR KING

LONG LIVE OUR KING / กุหลาบเหลืองคลี่บานอยู่ในสวนใจทุกคืนวัน

โลกเชิดชูเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน
พระภูมินทร์ภูมิพลแห่งสยาม
ทรงดับร้อนผ่อนทุกข์ที่ลุกลาม
วางหนทางงดงามความพอดี

คือหนทางสร้างสุขดับทุกข์โศก
ท่ามกลางโลกแปรปรวนป่วนวิถี
พึ่งตนเองช่วยเหลือเกื้อความดี
สามัคคีผูกพันบากบั่นไป

ทั้งดินน้ำลมไฟสายพระเนตร
ซึ่งทอดมองอาณาเขตอันกว้างใหญ่
เพื่อผู้คนบนแผ่นดินถิ่นใกล้ไกล
เพื่อคนไทยไม่ไร้สิ้นจิตวิญญาณ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


5 ธันวาคม 2558


*


หน้าเว็บ