22.6.59

มะลิซ้อน / Rose Jasmine

 
 
ใต้แดดแรงแห่งเดือนเมษายน
 
ขณะกุหลาบผลิดอกแม้อ่อนล้า
 
ขอบกลีบบางบ้างม้วนตัวไหม้เป็นสีน้ำตาล
 
มะลิซ้อนกลับออกดอกพรูพราวขาวเต็มต้นเพราะได้น้ำเพียงพอต่อความต้องการ
 
กลีบดอกเปล่งประกายใต้แสงแรงร้อนระหว่างวัน
 
แม้ในความมืดดำยามค่ำคิน
 
 
*
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 


หน้าเว็บ