2.10.55

พุดซ้อนหลังฝน Gardenia after the rainพุดซ้อนเปียกฝน ภาพโดยจัสมิน Blossoming Gardenia after heavy rain by Jasmine


ซ้อนกลีบซ่อนไว้ในแย้ม 
ขาวโพลนดอกแซม
ใบเขียวเข้มสุดพุดซ้อน

ผ่านเช้าสายบ่ายแรงร้อน
ผ่านเย็นแสงรอน
ผ่านคืนเปียกโชกโลกหนาว

พุดซ้อนผลิดอกออกพราว
ประดุจดวงดาว
เหนือผืนดินเธอดำรง

มอบงามตามแต่งแห่งวงศ์
มอบหอมชวนหลง
มอบพรทั้งมวลที่มี

*
1/10/2012

ดอกพุดซ้อนมีชื่อภาษาอังกฤษว่า การ์ดิเนีย จัสมิน Gardenia Jasmine หรือ เคป จัสมิน Cape Jasmine
เรียกสั้น ๆ ว่า การ์ดีเนีย

ไม่มีความคิดเห็น:

หน้าเว็บ