20.2.54

Jan's Engagement Ring


แหวนวงนี้ที่ใครคนนั้นต้องเก็บเงินอยู่สองปี

แหวนวงนี้ ที่ใครคนนั้นค้องเก็บความลับไว้สองเดือน

แหวนวงนี้ ที่คำไม่กี่คำต้องรอคอยการบอกกล่าว

"Will You Marry Me?"

Yes, I will.Congratulations to Both Of You.

^ ^


<3

I will write a poem for THE Two of YOU soon.


*

2 ความคิดเห็น:

Kiran กล่าวว่า...

So beautiful... Congratulations...

ศศิ กล่าวว่า...

ข้อความสั้นๆแต่กินใจนะจัส ..

Congratulations Jan ... Wow. ^^
Absolutely beautiful ring, beautiful story.
You should be a lot happier 'cause you make me sooo happy,

หน้าเว็บ