11.9.55

เปลี่ยนไม่ได้ Unchanged"นิ้วโป้ง ยังไงก็เป็นนิ้วโป้งวันยังค่ำ" เพื่อนรักเขียนคำจัสไว้ในห้องพูดคุย

ที่จริงคำกล่าวนี้งอกเงยจากคำของศิลปินโลก มาร์ค ชากัล
"นิ้วอื่น ๆ ต้องเรียนรู้ นิ้วโป้งรู้ตั้งแต่เกิด"

คนเก่งยังไงก็เป็นคนเก่ง เช่นเดียวกับนิ้วโป้ง
ไม่ว่าใครจะพูดยังไง นิ้วโป้งก็เป็นนิ้วโป้ง
ถึงคน ๆ นั้นจะหยุดใช้ หรือไม่ใช้ความเก่งที่มี
เขาก็เป็นได้เพียงคนเก่งที่หยุดใช้หรือไม่ใช้มัน
เป็นได้เพียงนิ้วโป้งที่ไม่ได้ใช้งาน

คนที่รู้ว่าไม่ใช่นิ้วโป้งก็เรียนรู้ฝึกฝน
ไม่ใช่เพื่อเป็นนิ้วโป้ง
แต่เป็นนิ้วเดิม ที่แข็งแรงขึ้น คล่องแคล่วเชี่ยวชาญขึ้น
รู้เท่าที่นิ้วโป้งรู้

ไม่มีสิ่งใด หรือใคร
สามารถเปลี่ยนนิ้วโป้งหรือนิ้วไหน
ให้กลายเป็นนิ้วอื่นไปได้


*


ไม่มีความคิดเห็น:

หน้าเว็บ