3.9.56

นกเขาหลวง Spotted Dove, Free Bird


"ไม่ทันกลืน" นกเขาหลวงกับเมล้ดข้าวฟ่างที่จงอยปาก

นกเขาหลวงหุ่นท้วมเดินต้วมเตี้ยม
สวมเสื้อคลุมอ่องเอี่ยมปกดำขาว
เมล็ดพืชโปรยหล่นลงกรูกราว
ทีละเม็ดแต่ละคราวเจ้าเก็บกิน

นกเขาหลวงหรือเขาใหญ่มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Spotted Dove เพราะลายที่คอเป็นจุดดำขาว
บ้างเรียกว่า Necklace Dove เพราะเหมือนใส่สร้อยคอ
บ้างเรียกว่า Pearl-necked Dove คล้ายว่าใส่สร้อยมุก
และบ้างเรียกว่า Turtle Dove เพราะค่อนข้างอุ้ยอ้าย
อ่านมาว่าคนเคยเลี้ยงกันเยอะ ตอนนี้หันไปเห่อนกปรอดหัวจุกกัน


*
ดีใจมากที่ได้ภาพ "ไม่ทันกลืน"นี้ 
ถึงไม่ใช่ภาพมังกรคาบแก้ว แต่ก็เป็นนกคาบเมล็ดข้าวฟ่างนะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:

หน้าเว็บ